Συλλογές αποσκευών

Welcome to BG Berlin’s Luggage Collection, where innovation meets style to redefine your travel experience. Our cearfully crafted luggage pieces are designed to be more than just travel companions; they are a statement of design and functionality.

Discover the perfect travel companion for every journey, whether you’re embarking on a weekend getaway or a global adventure. Each piece is a fusion of form and function, embodying the perfect balance between aesthetic appeal and practicality. Our collections include variety of sizes, styles, and colors to suit your personal taste and travel needs.

Lightweight yet durable materials ensure ease of mobility, while thoughtfully integrated features keep your belongings organized and secure. Glide through airports and city streets effortlessly with our smooth-rolling wheels and have a peace of mind with the TSA-approved locks that provide an extra layer of security.

Express your individuality with our range of eye-catching patterns and timeless designs. Whether you prefer a sleek and minimalist look or a bold and vibrant statement piece, our luggage collections have something for everyone.

At BG Berlin, we believe that travel is not just about the destination but also the journey. Elevate your travel experience with luggages that make a statement and redefine the way you explore the world. Welcome to a world where style meets durability, and your journey is as exceptional as your destination.

Zip²

Ασφάλεια με διπλό φερμουάρ

TED

Εξωτερικό με σκληρή όψη

ENDURO

Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν

Κύβος

Σύγχρονη επιλογή ταξιδιωτών

Shuttle

Δυναμικό & Ελαφρύ

BG Berlin iPhone/Smartphone Χάρτης GPS
Αναφέρεται σε Κατάλογος POI

Κυρίως μενού

Enjoy 15% off your first order

Θα είστε οι πρώτοι που θα δείτε για ταξίδια, νέες συλλογές και προσφορές περιορισμένου χρόνου.
(*Sale items excluded)