15% OFF on first purchase

Spring into new adventures!

SHOP BY CATEGORY

Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν Αγοράστε 1 Πάρτε 1 Δωρεάν

Luggage Bags Online - Your Journey Begins Here with BG Berlin

Get rolling with the highest-rated αποσκευές bags in the industry! BG Berlin, the leading κατάστημα ταξιδιωτικών τσαντών, is your trusted source for high-quality travel bags and products, including travel suitcases, cabin bags, mini suitcases, backpacks, and luggage bags online.

Travel Bags Online – High-Quality Luggage for Your Next Adventure or Getaway

Are you planning a weekend getaway or an extended vacation? Our travel bags online are built to withstand external challenges that your luggage faces during travel. Our travel bags have plenty of space to pack the essentials you need during your travels efficiently. We take pride in providing the perfect ΒΑΛΙΤΣΑ ταξιδιου with sleek, sophisticated designs and vibrant and bold patterns. Our travel luggage bags are exclusively designed to provide maximum longevity and functionality at the best prices.

Recognised as the best luggage brand, we feature the best luggage and suitcases in various styles and sizes to suit any traveller. We are the travel experts with over a decade of experience in the industry. Whether you are looking for luggage, carry-ons, backpacks, suitcases, briefcases, travel accessories, or online travel bags, we are your most reliable luggage and suitcase sale source.

Buy Luggage and Suitcases Online – Find the Best Deals on Luggage, Handbags, and More

BG Βερολίνο is the leading online luggage shop and features many luggage collections, including Enduro, Φερμουάρ2, TED, Κύβος, Shuttle, and Urbe. Our travel luggage and suitcases online are made using the highest-quality materials and are exclusively built to be durable, long-lasting, and withstand the rigours of travel. We are committed to quick shipping, top-notch customer service, and the best price guarantee. We also offer a limited-time warranty that covers any damages or defects within the warranty period. Whether you are a frequent flyer or an occasional traveller, we have the οι καλύτερες βαλίτσες and luggage online to accommodate your travelling needs.

Buy luggage online now – easily, quick, and fun!

Zip²
συλλογή

ENDURO συλλογή

Zip² Collection

Packing
tips
BG BERLIN

Featuring the Must-Have collection
Secure & Durable

Shop The Look

Follow @bg_belin for style inspo

tag us @bg_berlin and use #springfling for a chance to be featured

Γιατί BG Berlin;

Δωρεάν μεταφορά

Ευρώπη

Εγγύηση

για περιορισμένα έτη

Συχνές Ερωτήσεις

Depending on factors such as how often you travel, the luggage quality, and how well you maintain your travel bag and suitcases, the longevity of your luggage varies. So, choose a well-made luggage bag with handles and straps that are strong and attached firmly to the bag. Look for luggage with high-quality zippers that enhance the security of your belongings. At BG Berlin, our luggage bags online feature the innovative puncture-resistant double zipper for unbeatable protection. Also, luggage with TSA-approved locks prevents possible damage and improves the longevity of your bags. Whether you choose hard-shell or soft-shell luggage, ensure that they come with reinforced corners and weather, as well as stain-resistant coatings to protect your bags from damage.

Here are a few tips to protect your ταξιδιωτικές αποσκευές from damage and prolong its lifespan.

  • Never overstuff your luggage bags because they strain zippers and seams, maximising the risk of breakage or rupture during usage.
  • Whenever you start packing, pack based on the weight of the item. For instance, pack heavy items at the bottom of your luggage bag as it keeps luggage stable as you wheel it around. Moreover, if you are packing heavy items at the top of the luggage, the bag can fall over, causing damage to the wheels and exterior.
  • Tightly fasten straps and keep them secure, as straps are likely caught in the luggage conveyor belt while travelling.
  • If you carry sharp objects like knives or scissors, wrap them carefully and pack them in the centre of the luggage bag. This prevents damage to the luggage casing.

Always pack liquid containers in water-resistant bags.

There are several factors to consider when determining the luggage size to buy. First, please think about the duration of your trip. For example, a smaller suitcase or carry-on might suffice if you’re going on a weekend getaway. For longer trips, consider purchasing a larger checked bag. Secondly, consider your airline’s weight restrictions. Many airlines have size and weight restrictions for luggage, so check their website before purchasing. Lastly, think about your packing habits. If you tend to overpack, opt for a slightly larger bag to avoid cramming everything in and potentially damaging your belongings.

If your luggage has been damaged while travelling, firstly, always make a claim with the airline you are travelling with before you leave the airport. You will usually find a claims desk in the luggage collection hall. (Otherwise, please ask a member of the airport staff) Yes, we do offer a limited warranty on all our suitcases. Our guarantee ensures that the luggage will be free from manufacturing defects for several years. If your luggage experiences defects or damage within the warranty period, we will offer you the best resolution possible. We stand behind the quality of our products and are committed to ensuring our customers’ satisfaction. So rest assured, you can trust that our products are as reliable as expected.

The size and number of bags allowed for checked luggage and carry-on depends on the airline you choose and their policies. However, the dimensions of the παραδοτέες αποσκευές are measured by adding together the length, height, and depth of a bag. The total sum should be at most 115 cm. Also, some airlines may have additional fees for oversized or overweight luggage, so it’s a good idea to familiarise yourself with their policies beforehand. For international travel, especially across multiple airlines or with connections, knowing each carrier’s baggage policies is essential to ensure a smooth experience.

The size of your luggage depends on the circumstances of your trip and the things you want to carry with you. Here are a few tips to help you choose the right size for your trip.

  • Choose a single carry-on suitcase for a short trip or a weekend getaway. However, a medium-sized bag may be a better option for a one-week vacation. You must go for extra-large luggage if you are travelling for several weeks or months.
  • The luggage size also depends on your destination. For instance, if you are travelling to a place with a colder climate, you may need to pack heavier clothes, and you may need large luggage. On the other hand, if you travel to a tropical environment, you can pack light as you may need fewer and lighter clothes.
  • Also, choose your luggage based on the airline guidelines. Different airlines have different regulations, and you should familiarise yourself with the luggage dimensions and weight allowed to avoid extra charges.

If you love to pack minimally, a small or medium-sized suitcase is sufficient for you. If you like to carry extra clothes and other necessities, consider buying a larger suitcase from the best κατάστημα ταξιδιωτικών τσαντών online, BG Berlin!

Durability is the key to suitcases. Therefore, the best material for a suitcase can withstand wear and tear and various weather conditions. Some popular materials for our travel luggage collection include polycarbonate, ABS plastic, and polypropylene.
Πολυανθρακικό & ABS plastic are great options because they are lightweight, scratch-resistant, and impact-resistant. Πολυπροπυλένιο, on the other hand, is perfect for frequent travellers because it is durable, light, and sleek.
Ultimately, the material best suited for a suitcase depends on your specific needs and preferences.

Yes, our travel bag store offers a hassle-free 30-day return and exchange policy for all our products. If you’re unhappy with your purchase, just let us know, and we’ll be more than happy to help you find a solution.

Whether you received a defective or incorrect product, we’ve covered you. Our team is dedicated to making your shopping experience with us the best possible. However, please keep in mind that return shipping is not covered, and the refunds will be processed in 5 to 8 business days.

BG Berlin iPhone/Smartphone Χάρτης GPS
Αναφέρεται σε Κατάλογος POI

Κυρίως μενού

Enjoy 15% off your first order

Θα είστε οι πρώτοι που θα δείτε για ταξίδια, νέες συλλογές και προσφορές περιορισμένου χρόνου.
(*Sale items excluded)